Wat zijn de laatste ontwikkelingen betreffende de SUP regelgeving?

Mocht je vraag niet op deze pagina worden beantwoord dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaand formulier.

Deze regelgeving heeft in Nederland voor veel opschudding gezorgd. Mogelijk dat de nieuwe regelgeving in praktijk niet zo milieuvriendelijk of haalbaar is als verwacht. Ook herbruikbare bekers lijken meer milieubelastend dan in eerste instantie werd voorspeld. Daarom heeft Erik Haverkort VVD-Tweede Kamerlid, gesteund door enkele andere partijen, twee moties ingediend.


Motie 1: verzoekt de regering in de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik ruimte te bieden voor het gebruik van eenmalig bruikbare papieren bekers en bakjes mits deze maximaal slechts 5% kunststof bevatten, 100% gerecycled kunnen worden en aantoonbaar aan de in de regeling gestelde inzamelpercentages voldaan wordt, verzoekt de regering tevens niet te handhaven bij aanbieders van producten die aan gestelde voorwaarden voldoen, voordat de ministeriële regeling daadwerkelijk is aangepast.


Motie 2: verzoekt de regering de door het Europees Parlement voorgestelde bredere definitie voor hoogwaardige recycling op te nemen in het eerste Circulaire Materialen Plan (CMP1), en in de ministeriële regeling eenmalige kunststofproducten, verzoekt de regering tevens, niet te handhaven bij aanbieders van producten die aan deze voorgestelde definitie voldoen totdat de ministeriële regeling daadwerkelijk is aangepast.


De Tweede Kamer heeft deze moties aangenomen en gaat opnieuw in gesprek over de SUP regelgeving en de uitvoering hiervan. Een definitieve uitspraak over deze moties laat nog even op zich wachten. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.


Er zijn 4 mogelijke scenario’s:

  1. De Staatssecretaris neemt de moties over.
  2. De Staatssecretaris stelt een compromis voor.
  3. De Staatssecretaris legt de moties naast zich neer.
  4. De Staatssecretaris schuift besluitvorming door naar haar opvolger.

Indien het 1 en of 4 is, zijn alle kartonnen bekers met max 5% (bio)plastic die na gebruik retour genomen worden en waarvan minimaal 75% (hoogwaardig) gerecycled wordt toegestaan. Dat houdt in dat onze kartonnen Close Future bekers dan zijn toegestaan. Deze kunnen via ons Close Future recyclingsysteem gerecycled worden.


Bij 2, is niet geheel duidelijk wat er gebeurt, misschien dat de regelgeving alleen voor bepaalde aangewezen bedrijven geldt.


Bij 3, is niet geheel duidelijk wat er gebeurt, de kans op nieuwe moties uit de dan nieuw samengestelde kamer groot.


Een definitieve uitspraak over deze moties laat nog even op zich wachten. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

fancybox loading gif