Duurzame verpakkingen en recyclen

    07 augustus 2019
    4 minuut leestijd

Bij Coffee Fresh besteden we veel zorg aan onze verpakkingen. Ze zorgen voor de kwaliteit en veiligheid van onze koffie. We verpakken deze zo duurzaam mogelijk. Ook leveranciers van andere producten uit ons assortiment zijn aan het verduurzamen, Coca Cola bijvoorbeeld.

Coca-Cola heeft een ambitie om in 2025 nog duurzamer te zijn. Hoe zij dat doen? Door het bedrijf en de merken in te zetten voor een betere toekomst. Zij richten zich onder andere op het verduurzamen van hun dranken en verpakkingen, gebruik van het water en de impact op het klimaat.
PET flessen en blikjes van frisdrank inzamelen

PET flessen van frisdrank inzamelen

Je levert je grote flessen in bij de supermarkt en brengt de kleine verpakkingen naar een recyclebak, bijvoorbeeld van Plastic Heroes. Met die kleine handeling ben je goed bezig om het waardevolle materiaal een nieuw leven te geven.

Hoe werkt het recyclen van plastic flesjes?

Als de flesjes zijn ingeleverd, worden ze gesorteerd, geteld en samengeperst om milieuvriendelijk vervoerd te worden. In een recyclingfabriek wordt het plastic vermalen tot snippers en verder gereinigd tot korrels (granulaat): mooi materiaal dat weer gebruikt wordt voor een nieuwe fles. De korrels worden verhit en versmolten tot kleine buisjes. Vervolgens worden deze vormen in de Coca-Cola-fabriek in een verwarmde mal weer opgeblazen tot een fles. Het opgeblazen flesje wordt weer gevuld met frisdrank.
100% recyclebaar PET

Waarom is PET belangrijk?

De meest gebruikte kunststof in de frisdrankenindustrie is PET (PolyEthyleenTereftalaat). Het wordt gemaakt van aardolie en PET kan 10 jaar lang intact blijven. Coca-Cola flessen zijn voor 100% recyclebaar. De lange levensduur van PET maakt het waardevol materiaal dat goed hergebruikt kan worden via een recycling-proces. Daarom is het zo belangrijk dat lege flessen terugkomen in het systeem. Dan kan bijvoorbeeld Coca-Cola er weer nieuwe verpakkingen van maken.

Is PET wel duurzaam?

PET is licht in gewicht en dat maakt het transport van producten duurzamer en efficiënter. Daarnaast is PET praktisch onbreekbaar. Dankzij dit hoogwaardig materiaal worden de kwaliteit en veiligheid van onze drankjes behouden. PET is helder en transparant en in bijna elke vorm en formaat te maken.
Coca-Cola flessen

100% gerecycled plastic

De 1,5 liter Coca-Cola fles bestaat nu al uit 50% gerecycled PET (rPET). Vanaf 2019 is Coca-Cola van plan de flessen van Chaudfontaine voor 100% van gerecycled PET (rPet) te maken. Met deze verandering gebruiken zij voortaan 9.000 ton minder virgin plastic per jaar. Virgin plastic is de naam die zij hanteren voor al het nieuwe plastic dat wordt gebruikt voor verpakkingen.
Coca-Cola blikje

Plastic gescheiden weggooien

Om er voor te zorgen dat ieder flesje of blikje wordt ingezameld, gerecycled en weer wordt hergebruikt is het belangrijk dat iedereen meedoet. Gooi na gebruik je plastic verpakkingen gescheiden weg bij het Plastic-, Metalen- en Drankverpakkingen (PMD, in de meeste Nederlandse gemeentes). Zo help je mee aan de recycling van grondstoffen, en voorkom je dat (plastic) zwerfafval in de natuur terecht komt.

Waarom recyclen?

Afval recyclen heeft 4 grote voordelen boven verbranden:

  • Het spaart grondstoffen uit: bijvoorbeeld bomen voor papier, aardolie voor plastic, (zeldzame) metalen voor apparaten en blik.
  • Recyclen kost meestal (veel) minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Voor nieuw aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. De kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed.
  • Recyclen zorgt voor minder broeikasgassen.

Wat doet Coffee Fresh om afval te reduceren en te recyclen?

Binnen onze organisatie willen wij onze afvalstromen beheersen en een actief beleid voeren op afvalscheiding. Hierdoor krijgen wij meer grip op de hoeveelheid restafval en is het mogelijk om onze hoeveelheid afval te verminderen. Wij zijn afval op onze kantoren steeds beter gaan scheiden en proberen bewustzijn te creëren binnen ons bedrijf over het omgaan met afval.
Close Future logo
MVO jaarverslag Coffee Fresh 2018
Daarnaast willen wij zoveel mogelijk van ons afval recyclen. Een goede stap in de richting van een duurzamere wereld. Afvalscheiding en recycling is namelijk beter voor het milieu. Door afval in te zetten als grondstof voor nieuwe producten of groene energie hoeft minder afval verbrand te worden. Dit draagt uiteindelijk bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Echter weten wij ook dat de CO2-uitstoot van onze afvalstromen volledig afhankelijk is van de wijze waarop ons afval wordt verwerkt door derden. Wij hebben voornamelijk invloed op de hoeveelheid afval en de goede scheiding ervan.
fancybox loading gif