Certificering van koffie, wat levert dat op voor de wereld?

    14 augustus 2018
    3 minuten leestijd

De laatste jaren is er een flinke toename in producten met een keurmerk. Zo neemt ook op koffie de certificering toe. Coffee Fresh heeft bijvoorbeeld meer dan 95% van haar koffie gecertificeerd. Voor ons een logische keuze omdat wij ons willen in zetten voor een duurzame wereld. Al eerder schreven wij over de impact van certificering op de boer en zijn familie en wat certificering oplevert voor de consument. Maar wat levert het de wereld en het milieu op? Deze vraag beantwoorden wij vandaag.

Wat levert certificering op voor de wereld?

Zowel koffieboeren als consumenten worden beter van certificering van koffiebonen. Boeren krijgen een beter inkomen en een betere leefomgeving. Consumenten krijgen de kans om te kiezen voor een eerlijk product. Certificering helpt op verschillende vlakken mee aan een duurzamere wereld. Maar hoe zit dit precies?
koffieboeren met koffiebes

Leefbare wereld

Certificering draagt bij aan een wereld die ook in de toekomst leefbaar is. Op verschillende vlakken wordt er gewerkt aan manieren om klimaatsverandering tegen te gaan en landbouwmethodes te verbeteren. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gelet waterverbruik en recycling.

Watermanagement op een koffieplantage

Watermanagement

Certificeringsorganisaties geven koffieboeren kennis en middelen om duurzamer te produceren en te verwerken. Zo leren boeren bijvoorbeeld mogelijkheden om water te recyclen en een beter watermanagement systeem op te zetten.

Klimaatverandering tegengaan

Daarnaast wordt er gewerkt aan een oplossing voor een belangrijk probleem waar koffieboeren mee te maken hebben, namelijk klimaatsverandering. Koffieplanten gedijen het beste in specifieke omstandigheden. Helaas heeft klimaatverandering veel invloed op het klimaat in de bonengordel, er is meer regen en de temperatuur loopt op. De koffieproductie ondervindt hier veel hinder van. Koffieboeren leren methodes om deze problemen aan te pakken en de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

koffie bonengordel
 ziektes of ongedierte op de koffieplanten

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Veel koffieboeren hebben te maken met ziektes of ongedierte die de koffieplanten en de koffiebessen kunnen aantasten. Certificeringsorganisaties geven trainingen aan boeren over hoe zij hun planten en oogst kunnen beschermen zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Want chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de koffieboeren.

Ontbossing tegengaan en leefgebieden beschermen

Om ontbossing tegen te gaan en leefgebieden van mens en dier te beschermen stellen certificeringsorganisaties vaak in meer of mindere mate eisen aan landbouwgebieden. Zo heeft UTZ specifieke eisen als het gaat om het verbouwen van gewassen binnen twee kilometer van beschermde gebieden, zoals nationale parken.
het verbouwen van gewassen volgens certificeringsstandaarden
Bronnen:
1 Moreno Echeverri, I . (2017). Are UTZ farmers allowed to use pesticides? UTZ: https://utz.org/better-business-hub/strengthening-your-reputation/utz-farmers-allowed-use-pesticides/
2 Walz, H. (2017). Why is sustainable cocoa better for the environment? UTZ: https://utz.org/better-business-hub/strengthening-your-reputation/sustainable-cocoa-better-environment/