Genderongelijkheid in de koffieproductie: hoe zit dat?

    01 juni 2021
    4 minuten leestijd

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties.

Gendergelijkheid in Sustainable Development Goals

In 2016 tekenden de Verenigde Naties een pakket van zeventien doelstellingen ten behoeve van duurzame ontwikkeling tot 2030. Van deze SDG’s, Sustainable Development Goals, is nummer 5 gericht op gendergelijkheid.

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven.

In de praktijk

Maar in de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Ook in de koffieproductie vindt dit plaats. En daar vragen wij graag aandacht voor.
Vrouwen in de koffie industrie

Hoe komt dat?

De genderongelijkheid in landen van oorsprong heeft vaak te maken met het feit dat mannen en vrouwen in deze landen geen gelijke rechten en kansen hebben. Vrouwen hebben daarnaast door culturele tradities en huishoudelijke taken vaak beperkter toegang tot onderwijs. Dit resulteert er in dat vrouwen minder kans hebben op zelfontplooiing en hun inkomen is lager dan dat van mannen.

Wat wordt hier aan gedaan?

Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor deze ongelijkheid en wordt dit ook vanuit verschillende hoeken aangepakt. Koffie-coöperaties hebben soms zelf projecten om vrouwen meer kansen en mogelijkheden te geven. Maar er vindt ook een stimulatie vanuit organisaties zoals Fairtrade Nederland en Rainforest Alliance plaats.

Een mooi voorbeeld

De Braziliaanse Arabica gebruikt in onze Coffee Fresh fairtrade espressobonen komt van Associacao dos Pequenos Produtores de Ouro Fino (Assopro), een koffie-coöperatie uit de regio “Minas Garais” in Brazilië.

Assopro probeert meer vrouwen in de koffiewereld te krijgen. Hiervoor hebben zij een project “Mulheres de Ouro” (Women of gold) opgericht. Dit project zet zich in voor gelijke kansen voor vrouwen en extra ondersteuning van koffieplantages gerund door vrouwen.

Vietnamees voorbeeld

Een ander voorbeeld is Pô Kô Farm, hier komen onze koffiebonen voor de Coffee Fresh freshbrew fairtrade bio vandaan. Sinds de oprichting in 2009 is Pô Kô Farm uitgegroeid tot één van de grootste exporteurs van Fairtrade gecertificeerde koffie uit Vietnam. Pô Kô Farm heeft 118 leden, waarvan 58 vrouwen en 60 mannen. Ongeveer 90% van deze koffieboeren hebben kleine koffieplantages.

De laatste jaren heeft de coöperatie zich ingezet voor het promoten van de koffiewereld met het idee om met name jongeren en vrouwen aan te moedigen om te werken in de koffie. Pô Kô Farm is een van de weinige coöperaties in Vietnam met een volledig vrouwelijk bestuur en voorzitter.

Wat doet Coffee Fresh?

Een deel van de SDG’s is gekoppeld aan onze concrete actiepunten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen voor 2024. Hiermee zijn de SDG’s geborgd in Close Future. Door bewust inkopen van duurzame producten dragen wij bij aan economische groei in landen van herkomst. Wij streven naar transparantie in de keten en dragen dit uit door de oorsprong van onze koffie te beschrijven.

Wij kiezen daarbij ook bewust voor duurzame koffie en hebben daarom alleen nog maar koffie voorzien van een keurmerk in ons Coffee Fresh assortiment. Wij vinden het belangrijk om gelijke kansen te creëren op werkgebied ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of handicap. Zowel in onze eigen omgeving als in landen van herkomst. Wij maken dan ook bewuste keuzes als het gaat om producten en kiezen er voor om te gaan voor producten die hieraan bijdragen.

Lees meer over onze actiepunten en daar bijhorende SDG’s in ons MVO jaarverslag.