Coffee Fresh publiceert met trots het MVO jaarverslag over 2018

    22 juli 2019
    2 minuten leestijd


Wij zijn trots ons derde MVO-verslag online te presenteren. Net als de voorgaande keren, bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van Close Future. Dit jaarverslag hebben wij op een nieuwe wijze ontwikkeld, om onze medewerkers, klanten en geïnteresseerden een helder en transparant beeld te geven van onze organisatie.
MVO jaarverslag
Coffee Fresh en duurzaamheid

Duurzaamheid en MVO bij Coffee Fresh

Wij stellen ambitieuze doelen voor een duurzame toekomst. Met Close Future willen wij ons onderscheiden en voor zowel onze medewerkers als klanten duurzaamheid en MVO tastbaar maken. De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, dit zijn de bouwstenen van onze duurzame strategie. 
Aan de MVO pijlers hebben wij thema’s gekoppeld, inclusief prestatie indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. Naast onze MVO-pijlers willen wij, door middel van waarde toevoegen en teruggeven, bijdragen aan een duurzame samenleving. Met Close Future leveren wij een bijdrage aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
MVO pijlers
Coffee Fresh medewerkers

Familiebedrijf met bijna 100 jaar historie

Als derde generatie van een familiebedrijf met bijna 100 jaar historie, hechten wij veel belang aan het voeren van een duurzaam beleid. Onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen allemaal bij aan het hebben van een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten, leveranciers en omgeving.
Het uitgangspunt voor het MVO beleid van Coffee Fresh is het streven naar een balans tussen de 3 P’s: people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst). Enerzijds omdat dit bijdraagt aan de prestaties van het bedrijf, anderzijds omdat hiermee een steentje wordt bijgedragen aan de maatschappij. Kernbegrippen zijn sociaal, duurzaam en veilig. MVO is een continu streven binnen Coffee Fresh. Waarbij we 2019 zelfs hebben uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid, om dit nog weer een extra boost te geven zowel binnen als buiten onze organisatie.
MVO Wereld handen
fancybox loading gif