Coffee Fresh publiceert met trots het MVO jaarverslag over 2020

    28 juli 2021
    4 minuten leestijd


Wij zijn trots ons derde MVO-jaarverslag online te presenteren. Net als de voorgaande keren, bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van Close Future. Dit jaarverslag hebben wij net als vorig jaar ontwikkeld aan de hand van de GRI-standaarden. Door gebruik te maken van deze richtlijnen proberen wij informatie die relevant kan zijn voor belanghebbenden te zoeken, te structureren en duidelijk te presenteren. 

MVO jaarverslag
Coffee Fresh en duurzaamheid, in de showroom in Breukelen

Duurzaamheid en MVO bij Coffee Fresh

Wij stellen ambitieuze doelen voor een duurzame toekomst. Met Close Future willen wij ons onderscheiden en voor zowel onze medewerkers als klanten duurzaamheid en MVO tastbaar maken. De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, dit zijn de bouwstenen van onze duurzame strategie. 
Aan de MVO pijlers hebben wij thema’s gekoppeld, inclusief prestatie indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. Naast onze MVO-pijlers willen wij, door middel van waarde toevoegen en teruggeven, bijdragen aan een duurzame samenleving. Met Close Future leveren wij een bijdrage aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
MVO pijlers
Wereldkaart van mos in de Coffee Fresh showroom van Breukelen, laat zien waar de koffie vandaan komt

2020 was een bijzonder jaar

2020 gaat de boeken in als een bijzonder en roerig jaar. Maar ook in dit uitzonderlijke coronajaar bleven wij op een verantwoorde manier ondernemen. Het voeren van een duurzaam beleid en het streven naar een balans tussen de 3 P’s; people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst) bleek belangrijker dan ooit."

Snel veranderende wereld

"Wegens corona hebben onze klanten – en ook wijzelf – met verschillende uitdagingen te maken gehad. De snel veranderende wereld zorgde voor nieuwe uitdagingen waarvan wij de impact pas achteraf kunnen bekijken. Toch bleef duurzaamheid onverminderd hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Een duurzame toekomst

"Wij zien 2024 steeds dichterbij komen en dat vraagt om nieuwe stappen. Het aankomende jaar werken wij verder aan onze gestelde doelen voor 2024. Voor ons zal 2021 een jaar worden waarin de zoektocht naar transparantie in de keten wordt voortgezet. Natuurlijk onder de naam Close Future, want de toekomst is dichterbij dan je denkt!
koffieplukken van een koffieplant
fancybox loading gif