Coffee Fresh publiceert met trots het MVO jaarverslag over 2021

    27 juli 2022
    4 minuten leestijd


Wij zijn trots voor de vierde keer ons MVO-jaarverslag online te presenteren. Net als de voorgaande keren, bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van Close Future. Dit jaarverslag hebben wij net als vorige jaren ontwikkeld aan de hand van de GRI-standaarden. Door gebruik te maken van deze richtlijnen proberen wij informatie die relevant kan zijn voor belanghebbenden te zoeken, te structureren en duidelijk te presenteren. 

MVO jaarverslag 2021
Coffee Fresh en duurzaamheid, in de showroom in Breukelen

Duurzaamheid en MVO bij Coffee Fresh

Wij stellen ambitieuze doelen voor een duurzame toekomst. Met Close Future willen wij ons onderscheiden en voor zowel onze medewerkers als klanten duurzaamheid en MVO tastbaar maken. De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, dit zijn de bouwstenen van onze duurzame strategie. 
Aan de MVO pijlers hebben wij thema’s gekoppeld, inclusief prestatie indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. Naast onze MVO-pijlers willen wij, door middel van waarde toevoegen en teruggeven, bijdragen aan een duurzame samenleving. Met Close Future leveren wij een bijdrage aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
MVO pijlers
Wereldkaart van mos in de Coffee Fresh showroom van Breukelen, laat zien waar de koffie vandaan komt

2021 was een jaar met twee gezichten

In 2021 hebben wij weer flink wat stappen gezet ondanks dat het mede door corona een jaar was met twee gezichten. Onze samenleving werd geconfronteerd met verschillende lockdowns die natuurlijk ook invloed hadden op onze bedrijfsvoering. De snel veranderende wereld zorgde voor nieuwe uitdagingen waarvan wij de impact pas achteraf kunnen bekijken. Toch bleef duurzaamheid onverminderd hoog op onze prioriteitenlijst staan."

Het maken van duurzame keuzes

"Onze organisatie maakt al jaren duurzame keuzes. Wij hechten veel belang aan onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij gaan dag in dag uit voor een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten, leveranciers en omgeving. Het voeren van een duurzaam beleid en het streven naar een balans tussen de 3 P’s; people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst) is belangrijker dan ooit.

Een duurzame toekomst

"Wij zien 2024 steeds dichterbij komen en dat vraagt om nieuwe stappen. De aankomende jaren zullen de doelstellingen van 2024 dan ook plaats maken voor nieuwe doelstellingen. De onzekerheid in de wereld maakt het natuurlijk niet gemakkelijk deze doelstellingen te formuleren, maar desalniettemin gaan wij deze uitdaging niet uit de weg. Daarbij houden wij rekening met het gedachtegoed van Close Future en de toekomst die begint bij ons zelf.
koffieplukken van een koffieplant