Met trots publiceert Coffee Fresh het MVO jaarverslag over 2022

    20 april 2023
    4 minuten leestijd


Wij zijn trots voor de 7de keer ons MVO-jaarverslag online te presenteren. Net als de voorgaande keren, bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van Close Future. Dit jaarverslag hebben wij net als vorige jaren ontwikkeld aan de hand van de GRI-standaarden. Door gebruik te maken van deze richtlijnen proberen wij informatie die relevant kan zijn voor belanghebbenden te zoeken, te structureren en duidelijk te presenteren. 

MVO jaarverslag 2022 lezen op een laptop buiten in de tuin
MVO afbeelding groen

Zoektocht naar balans

Onze zoektocht naar een duurzamere bedrijfsvoering heeft ons echter wel geleerd dat het vinden van de juiste balans niet altijd even gemakkelijk is. Het is een continu proces, waarbij we steeds weer nieuwe uitdagingen tegenkomen en daarbij moeten zoeken naar de meest passende oplossingen. Wij zijn toegewijd aan het voeren van een duurzaam beleid en het nastreven van een evenwicht tussen de 3 P’s: people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst)."

Niet bij de pakken neerzitten

"Hoewel het balans zoeken soms lastig is, betekent dat niet dat we bij de pakken neerzitten. Integendeel, het stimuleert ons juist om steeds meer te leren en te ontdekken. Onze focus ligt dan ook op het creëren van duurzame oplossingen die niet alleen goed zijn voor onze organisatie, maar ook voor de omgeving en de mensen die er wonen en werken.

Een duurzame toekomst

"Wij zien 2024 steeds dichterbij komen en dat vraagt om nieuwe stappen. De aankomende jaren zullen de doelstellingen van 2024 dan ook plaats maken voor nieuwe doelstellingen. De onzekerheid in de wereld maakt het natuurlijk niet gemakkelijk deze doelstellingen te formuleren, maar desalniettemin gaan wij deze uitdaging niet uit de weg. Daarbij houden wij rekening met het gedachtegoed van Close Future en de toekomst die begint bij ons zelf.
MVO afbeelding groen boomblad in de hand
rode koffiebessen aan een koffieplant

Duurzaamheid en MVO bij Coffee Fresh

Wij stellen ambitieuze doelen voor een duurzame toekomst. Met Close Future willen wij ons onderscheiden en voor zowel onze medewerkers als klanten duurzaamheid en MVO tastbaar maken. De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, dit zijn de bouwstenen van onze duurzame strategie. 
Aan de MVO pijlers hebben wij thema’s gekoppeld, inclusief prestatie indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. Naast onze MVO-pijlers willen wij, door middel van waarde toevoegen en teruggeven, bijdragen aan een duurzame samenleving. Met Close Future leveren wij een bijdrage aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
MVO pijlers
fancybox loading gif