Skip to content

Disclaimer

Algemeen
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Coffee Fresh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Coffee Fresh.

Coffee Fresh streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Coffee Fresh niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij aanvaarden daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Auteursrechten
Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van Coffee Fresh. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven dan ook te allen tijde voorbehouden aan Coffee Fresh. Het is niet toegestaan informatie of beeldmateriaal openbaar te maken of te verveelvoudigden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee Fresh. Hieronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Informatie van derden
Coffee Fresh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Coffee Fresh behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Coffee Fresh.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die hier wordt verschaft.

Meer weten?

Benieuwd naar onze koffiemachines, service of dienstverlening? Onze specialist staat klaar om je verder te helpen!

Neem gerust contact met ons op.

Ilona
helpdesk