Close Future, the Coffee Fresh Foundation

Met de Coffee Fresh Foundation willen wij bijdragen aan een betere wereld door het steunen van duurzame initiatieven en projecten met een maatschappelijk karakter.

"Wij geloven dat wij een steentje kunnen bijdragen als het gaat om een duurzamere wereld. Naast de initiatieven binnen onze organisatie voor een duurzamere werkomgeving en het delen van kennis, willen wij ook iets terug doen voor de samenleving."

Close Future, the Coffee Fresh Foundation

Door het in 2019 oprichten van de Close Future, the Coffee Fresh Foundation, zetten wij ons in voor een duurzame wereld rondom koffie. Nadat wij jarenlang verschillende organisaties en initiatieven hebben gesteund vinden wij het nu tijd om zelfstandig een stichting op te richten.

Met deze zelfstandige stichting wordt beoogd om meer nadruk te leggen op duurzaamheid in de samenleving. Wij hechten niet alleen waarde aan duurzaamheid in de gehele koffieketen, maar willen met ons enthousiasme een positieve invloed hebben op een duurzame koffiedrinkende samenleving.

Close Future, the Coffee Fresh Foundation is een fondsverstrekkende ANBI stichting, wat betekent dat er financiële middelen worden ingezameld met als doel hiermee verschillende duurzaamheidsprojecten te ondersteunen.
Close Future, the Coffee Fresh Foundation
Project indienen bij Close Future, de Coffee Fresh Foundation

Project indienen?

Close Future, the Coffee Fresh Foundation stimuleert alle vormen van innovatie op het gebied van duurzaamheid. Daarom bieden wij iedereen vanaf 2020 de mogelijkheid om een duurzaam projectplan in te dienen. We vinden een eerlijke besluitvorming belangrijk. Onze Raad van Advies beoordeelt daarom de aanvragen. Zo wordt bepaald welke aanvraag de beste bijdrage kan leveren aan duurzaamheid. Ieder jaar zal in december de winnaar(s) bekend worden gemaakt.

De bouwstenen van Close Future

1. klimaat en energie

 • energie
 • water
 • warmte
 • papier en printen

2. gezondheid en samenleving

 • gezondheid
 • samenleving

3. mobiliteit en service

 • logistiek
 • groen rijden
 • technische service

4. automaten en assortiment

 • automaten
 • assortiment
 • verpakkingen en design

5. afvalbeheersing

 • afval
 • recycling
 • circulair

Waarde toevoegen

De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, maar er is meer. Wij vinden dat wij onze kennis over duurzaamheid niet voor ons zelf moeten houden. Wij willen onze kennis en ons beleid zichtbaar maken en delen. Wij nemen een adviserende rol in omtrent duurzame koffievoorzieningen en delen onze kennis graag online en offline.
Waarde toevoegen

Teruggeven, Coffee Fresh Foundation

Met de Coffee Fresh Foundation willen wij bijdragen aan een betere wereld door het steunen van duurzame initiatieven en projecten. Wij vinden dat duurzaamheid bij jezelf begint, de toekomst dichterbij is dan je denkt! Daarom dragen wij een deel van onze omzet af aan de Coffee Fresh Foundation om hiermee duurzame initiatieven en projecten te kunnen steunen.
Teruggeven, Coffee Fresh Foundation