Stichting Close Future, the Coffee Fresh Foundation

Met de Stichting Close Future, the Coffee Fresh Foundation willen wij bijdragen aan een betere wereld door het steunen van duurzame initiatieven en projecten met een maatschappelijk karakter.

Duurzaamheid bij Coffee Fresh

"Wij geloven dat wij een steentje kunnen bijdragen als het gaat om een duurzamere wereld. Naast de initiatieven binnen onze organisatie voor een duurzamere werkomgeving en het delen van kennis, willen wij ook iets terug doen voor de samenleving."

Stichting Close Future

Door het in 2020 oprichten van Stichting Close Future, the Coffee Fresh Foundation, zetten wij ons in voor een duurzame wereld rondom koffie. Nadat wij jarenlang verschillende organisaties en initiatieven hebben gesteund vinden wij het tijd om zelfstandig een stichting op te richten.

Met deze zelfstandige stichting wordt beoogd om meer nadruk te leggen op duurzaamheid in de samenleving. Wij hechten niet alleen waarde aan duurzaamheid in de gehele koffieketen, maar willen met ons enthousiasme een positieve invloed hebben op een duurzame koffiedrinkende samenleving.

Stichting Close Future, the Coffee Fresh Foundation is een fondsverstrekkende stichting, wat betekent dat er financiële middelen worden ingezameld met als doel hiermee verschillende duurzaamheidsprojecten te ondersteunen.
Close Future, the Coffee Fresh Foundation
Project indienen bij Close Future, de Coffee Fresh Foundation

Project indienen?

Stichting Close Future, the Coffee Fresh Foundation stimuleert alle vormen van innovatie op het gebied van duurzaamheid. Daarom is het vanaf 2020 mogelijk een duurzaam projectplan in te dienen. Het bestuur beoordeelt alle aanvragen en vraagt waar nodig advies, om het besluitvormingsproces zo eerlijk mogelijk te houden. Op dat moment wordt er bepaald welke aanvraag de beste bijdrage kan leveren aan duurzaamheid.

Doelstelling

De Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation staat voor een duurzamere wereld rondom koffie. De doelstelling voor de stichting is als volgt geformuleerd: "Middels een financiële bijdrage ondersteuning bieden aan initiatieven of projecten op het gebied van duurzaamheid die bijdragen aan een betere wereld en samenleving. Waaronder mede inbegrepen de ondersteuning aan projecten gerelateerd aan een koffiedrinkende samenleving; waarbij kan worden gedacht aan de productie, handel, bereiding, consumptie en afval van koffie en koffie gerelateerde producten."

Beheer van vermogen

Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Lidmaatschap van het bestuur is op vrijwillige basis en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding of beloning. De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

Het werven van gelden

 • Een vast percentage van de omzet van de verkoop van private label Close Future producten wordt elk jaar afgedragen aan de foundation.
 • Daarnaast stelt Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation bedrijven en particulieren in staat om geld te doneren in de vorm van een gift.

Bestuur

Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris/ penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Voorzitter: Henk-Jan Westhoff
Secretaris/penningmeester:      Menno Meester
Bestuurslid: Edith Irausquin

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Close Future, the Coffee Fresh foundation
Rechtsvorm: Stichting
Opgericht: 30-04-2020
KvK nummer: 77941322
Fiscaal nummer (RSIN):      861207208
Bezoekadres: Rijksweg 20 A, 6996 AC Drempt
Postadres Postbus 50, 6980AB Doesburg
Telefoonummer 031 – 34 83 222
E-mail : INFO@CLOSEFUTURE.NL

De bouwstenen van Close Future

MVO pijler klimaat en energie

1. klimaat en energie

 • energie
 • water
 • warmte
 • papier en printen

MVO pijler gezondheid en samenleving

2. gezondheid en samenleving

 • gezondheid
 • samenleving

MVO pijler mobiliteit en service

3. mobiliteit en service

 • logistiek
 • groen rijden
 • technische service

MVO pijler automaten en assortiment

4. automaten en assortiment

 • automaten
 • assortiment
 • verpakkingen en design

MVO pijler afvalbeheersing

5. afvalbeheersing

 • afval
 • recycling
 • circulair

Waarde toevoegen

De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, maar er is meer. Wij vinden dat wij onze kennis over duurzaamheid niet voor ons zelf moeten houden. Wij willen onze kennis en ons beleid zichtbaar maken en delen. Wij nemen een adviserende rol in omtrent duurzame koffievoorzieningen en delen onze kennis graag online en offline.
Waarde toevoegen

Teruggeven, Coffee Fresh Foundation

Met de Coffee Fresh Foundation willen wij bijdragen aan een betere wereld door het steunen van duurzame initiatieven en projecten. Wij vinden dat duurzaamheid bij jezelf begint, de toekomst dichterbij is dan je denkt! Daarom dragen wij een deel van onze omzet af aan de Coffee Fresh Foundation om hiermee duurzame initiatieven en projecten te kunnen steunen.
Teruggeven, Coffee Fresh Foundation
fancybox loading gif