Wat is het Biologisch keurmerk?

De term ‘biologisch’ is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende eisen.

Wat is biologisch?

Biologisch is de meest duurzame manier om landbouw te bedrijven en voedsel te produceren. Het milieu wordt gespaard, biodiversiteit wordt bevorderd, natuurlijke hulpbronnen worden in stand gehouden, dierenwelzijn wordt gerespecteerd en het platteland wordt leefbaar gehouden. De term ‘biologisch’ is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende eisen.
biologisch keurmerk van SKAL

Biologische producten zijn geproduceerd:

  • met respect voor de natuur;
  • met respect voor dieren;
  • zonder chemische bestrijdingsmiddelen;
  • zonder kunstmest;
  • zonder preventieve antibiotica;
  • onder strenge controles van het onafhankelijke instituut Skal.
gecontroleerd en gecertificeerd door een EU-erkende controle-instantie

Wat betekent biologisch?

Aantoonbaar biologisch wil zeggen: gecontroleerd en gecertificeerd door een EU-erkende controle-instantie. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Het biologisch keurmerk mag alleen gebruikt worden door gecertificeerde bedrijven op biologisch gecertificeerde producten.

Hoe werkt certificering door Skal?

Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Momenteel staan bijna 1800 biologische boeren en meer dan 2500 levensmiddelenfabrikanten onder toezicht van Skal. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Na certificering krijgt een product het biologisch keurmerk, wat het voor de consument duidelijk herkenbaar maakt dat het een biologisch product is.

Heeft Coffee Fresh een Skal bio-certificaat?

Ook Coffee Fresh wordt jaarlijks bezocht door een inspecteur van Skal om te zien of we voldoen aan alle gestelde eisen. Ook dit jaar hebben wij bezoek gehad van een inspecteur en zijn wij weer in het bezit van een officieel Skal bio-certificaat. 

Fairtrade

fairtrade logo
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Rainforest Alliance

rainforest alliance logo
Rainforest Alliance is een internationaal erkend symbool van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.Biologisch keurmerk

biologisch keurmerk logo
De term ‘biologisch’ is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende eisen.
fancybox loading gif