Biologisch gecertificeerde koffie

Europees keurmerk voor biologisch producten

Wat is biologisch?

Biologisch is de meest duurzame manier om landbouw te bedrijven en voedsel te produceren. Het milieu wordt gespaard, biodiversiteit wordt bevorderd, natuurlijke hulpbronnen worden in stand gehouden, dierenwelzijn wordt gerespecteerd en het platteland wordt leefbaar gehouden. De term ‘biologisch’ is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende eisen.
biologische geteelde koffie
gecontroleerd en gecertificeerd door een EU-erkende controle-instantie

Aantoonbaar biologisch

Aantoonbaar biologisch wil zeggen: gecontroleerd en gecertificeerd door een EU-erkende controle-instantie. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Het biologisch keurmerk mag alleen gebruikt worden door gecertificeerde bedrijven op biologisch gecertificeerde producten.

Certificering door Skal

Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Momenteel staan bijna 1800 biologische boeren en meer dan 2500 levensmiddelenfabrikanten onder toezicht van Skal. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Na certificering krijgt een product het biologisch keurmerk, wat het voor de consument duidelijk herkenbaar maakt dat het een biologisch product is.

Biologische producten zijn geproduceerd:

  • met respect voor de natuur;
  • met respect voor dieren;
  • zonder chemische bestrijdingsmiddelen;
  • zonder kunstmest;
  • zonder preventieve antibiotica;
  • onder strenge controles van het onafhankelijke instituut Skal.

Neuteboom Coffee Roasters

Onze koffiebrander is zowel fairtrade als biologisch gecertificeerd. Om deze certificaten te ontvangen worden er audits uitgevoerd, waarin zij aantoonbaar moeten maken dat zij aan alle eisen voldoen. Hier wordt dus ook gecontroleerd of hun leveranciers van ruwe koffie gecertificeerd zijn en aan alle eisen voldoen. Elke koffie krijgt een Flow nummer, aan de hand van dit nummer is te traceren bij welke producent de koffie precies vandaan komt.

Neuteboom Coffee Roasters

Coffee Fresh

Ook Coffee Fresh wordt jaarlijks bezocht door een inspecteur van Skal om te zien of we voldoen aan alle gestelde eisen. Ook in 2017 hebben wij bezoek gehad van een inspecteur en zijn wij weer in het bezit van een officieel Skal bio-certificaat.