1. klimaat en energie

Wij gaan bewust om met natuurlijke hulpbronnen voor een duurzaam klimaat.

Accountmanager Coffee Fresh aan het werk

"Wij gaan bewust om met natuurlijke hulpbronnen voor een duurzaam klimaat. Klimaat en energie is een belangrijke MVO pijler. Wij zijn bewust van de ecologische uitdagingen die voor ons liggen en de rol die wij daarbij kunnen vervullen."

Energie

Net als elk bedrijf in Nederland verbruiken wij stroom, 100% groene stroom wel te verstaan. Wij hebben het doel om ons stroomverbruik waar mogelijk te verminderen en in 2024 zelfs eigen opgewekte stroom te verbruiken.

Warmte

Wij verbruiken op dit moment nog gas om onze locaties te voorzien van warmte. Maar wij werken hard om in 2024 volledig zonder verbruik van gas onze locaties te verwarmen.

Water

Net als elk bedrijf in Nederland verbruiken wij water. Wij hebben het doel om ons waterverbruik waar mogelijk te verminderen.

Papier en printen

Wij leven in een samenleving die steeds meer digitaal wordt. Ook wij leveren hier een bijdrage aan door minder te printen en meer van onze werkzaamheden digitaal te maken. Door een actief beleid willen wij onze medewerkers stimuleren om het verbruik van papier en het gebruik van de printer te verminderen.

De bouwstenen van Close Future

MVO pijler klimaat en energie

1. klimaat en energie

 • energie
 • water
 • warmte
 • papier en printen

MVO pijler gezondheid en samenleving

2. gezondheid en samenleving

 • gezondheid
 • samenleving

MVO pijler mobiliteit en service

3. mobiliteit en service

 • logistiek
 • groen rijden
 • technische service

MVO pijler automaten en assortiment

4. automaten en assortiment

 • automaten
 • assortiment
 • verpakkingen en design

MVO pijler afvalbeheersing

5. afvalbeheersing

 • afval
 • recycling
 • circulair

Waarde toevoegen

De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, maar er is meer. Wij vinden dat wij onze kennis over duurzaamheid niet voor ons zelf moeten houden. Wij willen onze kennis en ons beleid zichtbaar maken en delen. Wij nemen een adviserende rol in omtrent duurzame koffievoorzieningen en delen onze kennis graag online en offline.

Teruggeven, Coffee Fresh Foundation

Met de Coffee Fresh Foundation willen wij bijdragen aan een betere wereld door het steunen van duurzame initiatieven en projecten. Wij vinden dat duurzaamheid bij jezelf begint, de toekomst dichterbij is dan je denkt! Daarom dragen wij een deel van onze omzet af aan de Coffee Fresh Foundation om hiermee duurzame initiatieven en projecten te kunnen steunen.
fancybox loading gif