Skip to content

Close Future, de toekomst is dichterbij dan je denkt

MVO pijlers

Wij stellen ambitieuze doelen voor een duurzame toekomst. Met Close Future willen wij ons onderscheiden en voor zowel onze medewerkers als klanten duurzaamheid en MVO tastbaar maken.

De bouwstenen van Close Future

De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, dit zijn de bouwstenen van onze duurzame strategie. Aan deze pijlers hebben wij thema’s gekoppeld, inclusief prestatie indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. Naast onze MVO-pijlers willen wij, door middel van waarde toevoegen en teruggeven, bijdragen aan een duurzame samenleving. Met Close Future leveren wij een bijdrage aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

1. Klimaat en energie

De wereld heeft de laatste jaren niet stilgestaan op het gebied van duurzaamheid. Het lijkt wel of we bijna dagelijks de effecten van klimaatverandering zien. Overstromingen, mislukte oogsten en bosbranden zijn allemaal terug te leiden naar de opwarming van de aarde. Het dringt bij steeds meer bedrijven door dat zij verschil kunnen maken voor de toekomst.

Coffee Fresh vindt het onverminderd belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en de milieu-impact van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te verkleinen. Daarbij vinden wij het belangrijk bewust om te gaan met natuurlijke hulpbronnen voor een duurzaam klimaat.

LEES MEER OVER MVO PIJLER 1

2. Gezondheid en samenleving

Coffee Fresh vult op werkdagen dagelijks 400.000 kopjes koffie. Daarnaast worden nog heel veel andere producten uit ons assortiment genuttigd.

Hoewel onze klanten natuurlijk zelf beslissen welke producten worden gebruikt, vinden wij het onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een gezondere levensstijl van onze koffiedrinkers en onze medewerkers. Verder vinden wij dat een betere wereld en samenleving begint bij onszelf en willen wij een bijdrage leveren aan de wereld om ons heen.

LEES MEER OVER MVO PIJLER 2

3. Mobiliteit en service

Mobiliteit en service zijn belangrijke onderdelen van onze organisatie. Hoewel onze organisatie draait om koffie, is het vervoeren van de koffie en aanverwante producten van groot belang voor het behoud van onze business. Daarbij is service een belangrijk en onderscheidend kenmerk van Coffee Fresh.

Wij zijn al jaren de snelste in de markt qua serviceverlening en kunnen dit ook aantonen met onze responstijden. Maar natuurlijk hebben al deze vervoersbewegingen ook effect op het klimaat. Wij maken daarom bewuste keuzes om onze mobiliteit en service op een duurzame wijze te verbeteren.

LEES MEER OVER MVO PIJLER 3

4. Automaten en assortiment

Door de jaren heen zien wij een enorme toename in de vraag naar producten met een goede afkomst. Maar zolang het onduidelijk is waar producten vandaan komen, is het onmogelijk om deze afkomst te garanderen.

Dat kan anders vinden wij, daarom werken wij hard aan het transparanter maken van de keten. Van land naar klant noemen wij dat, oftewel inzicht geven in de weg die onze producten afleggen.

LEES MEER OVER MVO PIJLER 4

5. Afvalbeheersing

De Nederlandse overheid zet sterk in op een transitie naar een circulaire economie waarin grondstoffen veel beter hergebruikt worden. Ook wij werken aan het optimaliseren van afvalscheiding en hergebruik binnen onze eigen organisatie.

Wij willen ons afval reduceren en uiteindelijk tot een minimum beperken. Daarnaast nemen wij een adviserende rol om onze klanten te helpen bij hun uitdagingen als het gaat om afval dat ontstaat door onze producten en diensten.

LEES MEER OVER MVO PIJLER 5

Waarde toevoegen

De basis van Close Future zijn onze MVO-pijlers, maar er is meer. Wij vinden dat wij onze kennis over duurzaamheid niet voor ons zelf moeten houden. Wij willen onze kennis en ons beleid zichtbaar maken en delen. Wij nemen een adviserende rol in omtrent duurzame koffievoorzieningen en delen onze kennis graag online en offline.

LEES MEER OVER WAARDE TOEVOEGEN

Teruggeven, Coffee Fresh Foundation

Met de Coffee Fresh Foundation willen wij bijdragen aan een betere wereld door het steunen van duurzame initiatieven en projecten. Wij vinden dat duurzaamheid bij jezelf begint, de toekomst dichterbij is dan je denkt! Daarom dragen wij een deel van onze omzet af aan de Coffee Fresh Foundation om hiermee duurzame initiatieven en projecten te kunnen steunen.

LEES MEER OVER DE COFFEE FRESH FOUNDATION

Meer weten?

Benieuwd naar onze koffiemachines, service of dienstverlening? Onze specialist staat klaar om je verder te helpen!

Neem gerust contact met ons op.

Ilona
helpdesk