Wat is het Rainforest Alliance keurmerk?

Rainforest Alliance is een wereldwijde natuur- en milieuorganisatie en een internationaal erkend symbool van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Wat is het Rainforest Alliance keurmerk?

Rainforest Alliance is een wereldwijde natuur- en milieuorganisatie, afkomstig uit de Verenigde Staten. Rainforest Alliance is een internationaal erkend symbool van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Deze organisatie werkt aan het behoud van biodiversiteit en aan een duurzaam bestaan door het transformeren van het landgebruik, handelspraktijken en consumentengedrag.
Rainforest alliance koffieplantage

Waarom is Rainforest Alliance belangrijk?

De aanpak van Rainforest Alliance is gericht op het idee dat de natuur en de mens die hier afhankelijk van is voor zijn levensonderhoud, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door trainingen en certificering proberen zij de meest kwetsbare ecosystemen in de wereld te behouden. Rainforest Alliance werkt met landbouwers, bosbouwers en ondernemers aan de bescherming van de natuur en probeert op deze manier de economische gezondheid van gemeenschappen op lange termijn te verbeteren.

Hoe werkt Rainforest Alliance?

Om in aanmerking te komen voor een Rainforest Alliance keurmerk moeten boeren voldoen aan strenge normen. Er worden verschillende eisen gesteld, zo moeten boeren de ecosystemen beschermen, het welzijn van de lokale gemeenschappen veilig stellen en werken aan de verbetering van de productiviteit. In ruil daarvoor koppelt Rainforest Alliance de boeren met een wereldwijd netwerk.

Rainforest Alliance werkt onder andere aan:
  • het verbeteren van het levensonderhoud, de gezondheid en het welzijn van boerengemeenschappen;
  • het beschermen van de biodiversiteit;
  • het bevorderen van arbeidsomstandigheden;
  • het creëren van meer gelijkheid  tussen mannen en vrouwen;
  • toegang tot onderwijs voor kinderen in boerengemeenschappen.
Rainforest Alliance scoort het beste op gebied van milieu en natuur

Wat is het verschil met andere keurmerken?

Rainforest Alliance streeft naar het beschermen van ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn. Rainforest Alliance scoort het beste op het gebied van milieu en natuur ten opzichte van fairtrade en UTZ certified.

100% gecertificeerde koffie

Coffee Fresh heeft niet alleen aandacht voor de kwaliteit van de koffie, maar ook voor de mens achter het product. Wij vinden het belangrijk om zelf ook te investeren in een duurzame samenleving. 100% van onze soorten Coffee Fresh koffie zijn gecertificeerd.

Wij zijn ontzettend trots op onze 100% gecertificeerde koffie. Want hiermee dragen wij bij aan een betere wereld.
Coffee Fresh duurzaam

Fairtrade

fairtrade logo
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Rainforest Alliance

rainforest alliance logo
Rainforest Alliance is een internationaal erkend symbool van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.Biologisch keurmerk

biologisch keurmerk logo
De term ‘biologisch’ is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende eisen.
fancybox loading gif