Rainforest Alliance gecertificeerde koffie

Rainforest Alliance is een internationaal erkend symbool van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Rainforest Alliance is een wereldwijde natuur- en milieuorganisatie, afkomstig uit de Verenigde Staten. Rainforest Alliance is een internationaal erkend symbool van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Deze organisatie werkt aan het behoud van biodiversiteit en aan een duurzaam bestaan door het transformeren van het landgebruik, handelspraktijken en consumentengedrag.

De aanpak

De aanpak van Rainforest Alliance is gericht op het idee dat de natuur en de mens die hier afhankelijk van is voor zijn levensonderhoud, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door trainingen en certificering proberen zij de meest kwetsbare ecosystemen in de wereld te behouden.

Rainforest Alliance werkt met landbouwers, bosbouwers en ondernemers aan de bescherming van de natuur en probeert op deze manier de economische gezondheid van gemeenschappen op lange termijn te verbeteren.
Rainforest alliance koffieplantage

Strenge eisen voor certificering

Om in aanmerking te komen voor een Rainforest Alliance keurmerk moeten boeren voldoen aan strenge normen. Er worden verschillende eisen gesteld, zo moeten boeren de ecosystemen beschermen, het welzijn van de lokale gemeenschappen veilig stellen en werken aan de verbetering van de productiviteit. In ruil daarvoor koppelt Rainforest Alliance de boeren met een wereldwijd netwerk.

Rainforest Alliance werkt onder andere aan:
  • het verbeteren van het levensonderhoud, de gezondheid en het welzijn van boerengemeenschappen;
  • het beschermen van de biodiversiteit;
  • het bevorderen van arbeidsomstandigheden;
  • het creëren van meer gelijkheid  tussen mannen en vrouwen;
  • toegang tot onderwijs voor kinderen in boerengemeenschappen.
Rainforest Alliance scoort het beste op gebied van milieu en natuur

Beste score op gebied van milieu en natuur

Rainforest Alliance streeft naar het beschermen van ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn. Rainforest Alliance scoort het beste op het gebied van milieu en natuur ten opzichte van fairtrade en UTZ certified.

Op naar 100% gecertificeerde koffie

Coffee Fresh heeft niet alleen aandacht voor de kwaliteit van de koffie, maar ook voor de mens achter het product. Wij vinden het belangrijk om zelf ook te investeren in een duurzame samenleving. Ruim 90% van onze soorten Coffee Fresh koffie zijn gecertificeerd.

Wij streven naar 100% gecertificeerde koffie. Dat is een heel bewust streven: we willen met onze koffie bijdragen aan een betere wereld.
Koffie sorteren

Bekijk informatie over andere koffie keurmerken