Hoe Fairtrade zijn wij in Nederland?

    29 september 2020
    3 minuten leestijd

Tweemaal per jaar is er een Nationale Fairtrade Week. Een week waarin winkels, overheden, instanties, belangenverenigingen, individuen etc. stil staan bij de noodzaak én de toegevoegde waarde van het kopen van Fairtrade producten. Dit jaar wordt het groter aangepakt. 1 oktober is het internationale koffiedag en de start van een hele maand aandacht voor Fairtrade koffie (en dit jaar ook thee).

Maar hoe Fairtrade zijn wij in Nederland? Wij geven je graag een aantal cijfers.

 

Internationale koffiedag, 1 oktober

Wat is fairtrade?

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

Fairtrade producten kopen

In 2007 kochten 24% van de Nederlandse huishoudens wel eens Fairtrade producten. In 2019 kocht maar liefst 87,4% van de Nederlandse huishoudens Fairtrade producten. Mensen die voor producten met het keurmerk kozen, deden dat in 2019 ook vaker en gaven er meer aan uit dan in het voorgaande jaar. In 2019 is voor bijna 427,5 miljoen euro door consumenten aan Fairtrade producten besteed!

Fairtrade in Nederland

Ook drinken wij Nederlanders steeds meer Fairtrade koffie. Naar schatting drinken Nederlanders dagelijks 2 miljoen kopjes Fairtrade koffie. Niet alleen thuis, maar steeds vaker is er ook Fairtrade koffie op het werk. Steeds meer bedrijven, horeca-organisaties en instellingen zijn bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het inkopen van duurzame producten. Een bewuste keuze die ook gewaardeerd wordt door werknemers, gasten en klanten. Fairtrade producten passen uitstekend binnen deze trend.
International Coffee Day, bedank de boeren, koop fairtrade producten

Waarom kiezen voor Fairtrade koffie?

De wereldmarktprijs voor koffie is historisch laag is, hetgeen vergaande gevolgen heeft voor koffieboeren en hun gezinnen. Voor de koffie die boerencoöperaties onder Fairtrade voorwaarden verkopen, ontvangen zij ten minste de Fairtrade minimumprijs en de Fairtrade-premie. Deze minimumprijs ligt significant hoger dan de wereldmarktprijs en heeft als doel om ten minste de kosten van duurzame koffieproductie te dekken.
Fairtrade koffieboeren

Waarvoor wordt de Fairtrade-premie gebruikt?

Koffiecoöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade-premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De koffieboeren aangesloten bij deze coöperaties beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Vaak wordt de premie gebruikt voor bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade-premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Coöperaties moeten voldoen aan de eisen

Het is wel belangrijk dat de koffieboeren en -coöperaties voldoen aan de eisen die worden gesteld. Fairtrade staat voor duurzame productie en ontwikkeling. De basis hiervoor is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties. Door middel van o.a. audits wordt er gekeken of aangesloten leden wel voldoen aan de eisen.

Koffieboeren getroffen door Covid-19 crisis

Door Covid-19 zijn onze levens op hun kop gezet en werken veel mensen thuis. Voor koffieboeren is de realiteit nog harder. Veel boeren hebben het al moeilijk door klimaatverandering en een marktprijs die niet eens hun productiekosten dekt. Hier komt Covid-19 als een genadeslag bovenop. Iets goeds doen kan heel simpel zijn. We weten, mede uit onderzoek, dat consumenten duurzame producten steeds belangrijker vinden. Kies daarom voor Fairtrade koffie of thee en draag bij aan een eerlijkere wereld. Thuis, op je werk en onderweg.

Profiteren van fairtrade

Meer dan 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden werken onder Fairtrade condities. Maar ruim 6 miljoen mensen in ontwikkelingslanden profiteren (indirect) van de effecten van eerlijke handel.

Wil jij ook profiteren van Fairtrade?

Wij vertellen je graag meer over hoe Fairtrade je organisatie verder kan helpen. Lees ook eens meer over ander duurzaamheidskeurmerken op onze koffie.
Fairtrade koffie
fancybox loading gif